Kolokvijum 8.2.21

1263/13 Tatjana Kasalović F2 10 32
1500/17 Marija Grahovac F1 10 39
1530/18 Aneta Stojmenovski F1 10 38