Kolokvijum iz embriologije

Obavještenje

Kolokvijum iz embriologije održaće se u ponedeljak 08.02.2021. godine u novoj sali (Dekanat) sa početkom u 9:00h. Studenti su dužni da izlazak na kolokvijum prijave na e-mail asistenta sanja.jovicic@med.unibl.org sa naznačenim imenom i prezimenom, brojem indeksa i smjerom, najkasnije do 05.02.2021. godine.

Katedra