Katedra za histologiju i embriologiju

Embriologija i razvoj fetusa

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz embriologije za studente Babištva održaće se u srijedu 12. 06. 2024. godine sa početkom u 9.00 časova u Plavoj sali (Prizemlje MF-a).

Studenti su dužni da izlazak na kolokvijum prijave na mail sanja.jovicic@med.unibl.org najkasnije 48 sati prije navedenog termina.

 

Katedra