Kolokvijum za specijalizante kod prof. dr Z. Tatića biće održan 10.6. u 18 časova.

Specijalistički ispit biće održan 11.6. u 10 časova.

Studenti koji imaju uslov i potpis asistenta mogu dobiti potpis u indeks (prof.dr Z. Tatić)  u petak 11.6.2021. godine u 12 časova (Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom, Implantologija i Anesteziologija u dentalnoj medicini).