Kolokviranje vježbi iz Patološke fiziologije kod stručnog saradnika Aleksandre Krivokuće

Studenit mogu doći srijedom od 11,00-13,00 časova u novu  zgradu dekanata drugi sprat- labaratorija za Imunologiju.