Kompleksna terapija oboljenja parodoncijuma-januarsko februarski ispitni rokovi

Ispit će se održati:

24.01.2022 sa početkom u 12:00 sati

07.02.2022 sa početkom u 12:00 sati