Link za onlajn nastavu 22.04.2021.

Link za online nastavu, predavanje Klinička praksa II – Periferni venski put, Prepoznavanje kritičnog bolesnika i prevencija kardiorespiratornog aresta, zakazano za 22.04.2021. u 19:15-20:00 časova.

http://meet.google.com/vmq-dtjw-ipb