Poštovani, apsolventski rok iz medicinske biohemije će se održati 18.03.2024. god u 9 sati na Medicinskom fakultetu, u laboratoriji iz biohemije.