Ispit iz medicinske biohemije će biti 6.7.2022. god. u 14 sati u biohemijskom laboratoriju.