Poštovani, ispit iz medicinske biohemije će se odžati 6.09.2022 u 15 sati u laboratoriju za biohemiju na medicinskom fakultetu.