Ispit iz medicinske biohemije i kliničke biohemije će se održati 6.10.2022.  u 15 sati u biohemijskoj laboratoriji.