OBAVJEŠTENJE: Online predavanje predmeta Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi 26.11.2020

Poštovani studenti obavještavam vas da će održati predavanje u četvrtak 26.11.2020. godine u 10 sati i 30 minuta. Predavanje će biti održano kroz google classroom odnosno google meet program.

Kod Predmeta je mnnjghv

Molim sve studente da se prijave na predmet i da prisustvuju predavanju. Ja ću voditi evidenciju o prisustvu predavaju.

Poštovanje

 

Prof. dr Zoran Vujković

Prodekan za naučnoistraživački rad