MEDICINSKI SPECIJALISTIČKI CENTAR

Medicinski specijalistički centar Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci počeo je sa radom 01.04.2019. godine. Centar predstavlja organizacionu jedinicu Medicinskog fakulteta, u kojem usluge pružaju nastavnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i specijalisti zaposleni u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta.

Primarni cilj Centra jeste liječenje pacijenata, kao i edukacija studenata, stoga je Centar dostupan svim građanima, a ljekari su docenti, vanredni i redovni profesori zaposleni na Medicinskom fakultetu. Prilikom zakazivanja termina pregleda, pacijenti imaju mogućnost da izaberu profesora koji će ih liječiti, a naplata pregleda se vrši prema cijenama regulisanim Fondom zdravstvene zaštite Republike Srpske. Centar pruža sve konzervativne preglede uključujući katedru za oftalmologiju, otorinolarigologiju, bolesti žljezda i abdomena.

U Medicinskom specijalističkom centru biće pružane sljedeće usluge:

  • Specijalistički pregledi
  • Laboratorijske pretrage
  • UZV dijagnostika

Ljekarska uvjerenja

Pored navedenih pregleda u Medicinskom specijalističkom centru, obavljaće se i sistematski pregledi. Budućim brucošima se izdaju ljekarska uvjerenja koja su im neophodna za prijavu na konkurs za upis studenata na Univerzitet u Banja Luci.

Medicinski specijalistički centar je smješten u četvrtom paviljonu Studentskog centra u Studentskom gradu, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1 u Kampusu.

Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon br. 051/301-324 svakog radnog dana.