МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци је интензивно укључен међународну сарадњу са академским институцијама и привредним субјектима у иностранству. У оквиру међународне сарадње се одвијају активности у научно-истраживачком раду и едукацији студената додипломског и постидпломског студија, здравствених професионалаца и академског особља.

Поред тога, међународна сарадња се огледа у билатералним посјетама наставника и истраживача другим универзитетима, што за резултат има значајан број именованих гостујућих професора који редовно одржавају предавања и консултације са заинтересованим академским особљем Медицинског факултета.

Наставници и сарадници Медицинског факултета су посљедњих неколико година активно укључени у европске академске мреже и пројекте, што је повећало мобиност академског особља, видљивост факултета и пораст у броју научних публикација у референтним међународним часописима.

Од активности у међународној сарадњи Медицинског факултета издвајамо:

Поред публикација у штампаном облику, библиотека Медицинског факултета располаже и са библиотетком грађом у електронској форми.

Библиотека Медицинског факултета у Бањој Луци, има омогућен приступ електронској научној бази Хинари, која располаже са великим бројем биомедицинских часописа у електронској форми.

Корисницима библиотеке, је поред кориштења наведене библиотетске грађе, омогућен приступ интернету и употреба рачунарске опреме којом располаже библиотека.

Продекан за међународну сарадњу

Проф. др Лана Нежић

Телефон: +387 66 135 222

Емаил: lananezic@med.unibl.org