Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo raspisalo je četiri konkursa

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo raspisalo je četiri konkursa.

  1. Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2021. godini – rok za prijavu 30.09.2021.
  2. Konkurs za sufinansiranje 32 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi završnih radova, odnosno doktorskih disertacija u 2021. godini – rok za prijavu 01.09.2021. godine 
  3. Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u 2021. godini – rok za prijavu 01.09.2021. godine
  4. Konkurs za sufinansiranje programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad u 2021. godini. – rok za prijavu 01.09.2021. godine

Konkursna dokumentacija i tekstovi pojedinačnih poziva dostupni su na: https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx