Ispit iz multidisciplinarne intezivne zdravstvene njege održaće se u srijedu, 28. april 2021.  u 9.00 Kabinet kliničkih vještina (stara lok. MF).

Prof. dr Vlastimir Vlatković