MULTIDISCIPLINARNA ZDRAVSTVENA NjEGA

OBAVJEŠTENjE

februarski ispitni rok 2021. godine

Ispit će se održaiti u Kabinetu kliničkih vještina 02.03.2021. u 11:00.

Prof. dr Vlastimir Vlatković