MULTIDISCIPLINARNA INTEZIVNA ZDRAVSTVENA NjEGA

MULTIDISCIPLINARNA ZDRAVSTVENA NjEGA

OBAVJEŠTENjE

januarski ispitni rok 2021. godine (1.TERMIN)

Ispit će se održaiti u Kabinetu kliničkih vještina 09.02.2021. u 11:00.

Prof. dr Vlastimir Vlatković