NA ZAHTJEV STUDENATA TEST JE ODGOĐEN 7 DANA I ODRŽAĆE SE U SRIJEDU 13.10.2021. U 13 h U KLINIČKOM ZAVODU ZA NUKLEARNU MEDICINU I BOLESTI ŠTITNE ŽLIJEZDE.