ZA PREDMETE NA STUDIJSKOM PROGRAMU RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA:

  • UVOD U NUKLEARNOMEDICINSKE APARATE II SEMESTAR
  • POZITRONSKA EMISIONA TOMOGRAFIJA VI SEMESTAR
  • RADIONUKLIDNA TERAPIJA VI SEMESTAR

 

INDEKSE ZA POTPIS ZA OVJERU SEMESTRA PREDATI U STUDENTSKU SLUŽBU U ČETVRTAK 09.06.2022. U 8 h.

U RUBRIKU NASTAVNIK UPISATI PROF. DR VERA ARTIKO.

INDEKSE ĆE POTPISATI PRODEKAN ZA NASTAVU PROF. DR NENAD PONORAC.