obavještenje ispit organizacija i menadžment u zd. njezi julski rok 2020/2021

Ispit iz organizacije i menadžmenta u zdravstvenoj njezi održaće se u petak, 02.07.2021. u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF) sa početkom u 13.00.