obavještenje 1. januarsko-februarski rok rada sa biološkim uzorcima

Ispit iz predmeta Rad sa biološkim uzorcima u prvom januarskom februarskom ispitnom roku održaće se u utorak, 1.februara 2022. sa početkom u 13.00 u kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF).