Ispit iz predmeta Uvod u zdravstvenu njegu/Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu/Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji u drugom oktobarskom roku održaće se u utorak, 11.10.2022. godine sa početkom u 10.00 u kabinetu kliničkih vještina (stara lokacije MF).

Prof. dr Snežana Petrović-Tepić