Ispit iz multidisciplinarne zd. njege održaće se u srijedu, 7.7.2021. u Kabinetu kliničkih vještina sa početkom u 11.00.

Prof. dr Vlastimir Vlatković