Ispit iz multidisciplinarne zdravstvene njege održaće se u petak, 17.9.2021. sa početkom u 13.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF)