obavještenje junski rok 2020/2021 osnove zd. njege u fizioterapiji

Ispit iz predmeta osnove zd. njege u fizioterapiji održaće se 16. juna 2021. u 9.00 Kabinet kliničkih vještina (stara lokacija Medicinskog fakulteta).

Studenti su na ispit dužni da donesu potpisane vještine u Katalogu kliničkih vještina.