OBAVJEŠTENJE O APSOLVENTSKOM ROKU U MAJU 2022. ZA STUDENTE MEDICINE

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENJE  O APSOLVENTSKOM  ROKU  U  MAJU 2022.

ZA STUDENTE MEDICINE

Praktični ispit iz ginekologije i akušerstva u maju za apsolvente Medicine biće održan

u srijedu 18. maja 2022. godine, prema rasporedu koji slijedi.

Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita, obaviće se u srijedu  18. maja 2022. godine u 12,00 časova.

 

                                                                                                                               Šef Katedre

                                                                                                           Prof. dr Branka Čančarević – Đajić