OBAVJEŠTENJE O ISPITU IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U JUNSKO-JULSKOM ROKU 2022. GODINE, ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE I BABIŠTVA

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

 

OBAVJEŠTENJE  O  ISPITU IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA  U

JUNSKO-JULSKOM  ROKU 2022. GODINE, ZA STUDENTE

ZDRAVSTVENE NJEGE I BABIŠTVA

 

 Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita, obaviće se 14 juna i 29 juna u 12 časova.

 

                                                                                                                               Šef Katedre

                                                                                                           Prof. dr Branka Čančarević – Đajić