KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

 

O B A V J E Š T E NJ E

O POČETKU NASTAVE IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

U ZIMSKOM SEMESTRU ŠK. 2022/2023.

 

PREDAVANJA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE/PATOFIZIOLOGIJE ĆE POČETI OD 10.10.2022. PO RASPOREDU

VJEŽBE ĆE POČETI 17.10.2022. RASPORED PO GRUPAMA ĆE BITI NAKNADNO OGLAŠEN

 

Banja Luka, 29.09.2022. god.                                                         ŠEF KATEDRE:

Prof. dr Nela Rašeta Simović