OBAVJEŠTENjE O ZAVRŠENOM PROJEKTU

S ponosom vas možemo obavjestiti da je Projekat pod nazivom Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti (broj 19/6-020/961-73/18) završen.

Koordinator ovog Projekta je doc. dr Irena Kasagić-Vujanović,

ostali članovi projektnog tima su:

doc. dr Nataša Bubuć-Pajić,

doc. dr Žarko Gagić,

viši asistent Anđelka Račić

viši asistent Biljana Gatarić

asistent Nina Okuka

 

Ovaj Projekat je, u pogledu istraživanja, bio podjeljen u tri dijela :

1.dio: Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju

Cilj istraživanja je bio:

a.   Izvršiti analizu tržišta u smislu dostupnosti farmaceutskih oblika namijenjenih za pedijatrijske i gerijatrijske pacijente i mogućnost individualizacije terapije.

b.   Uporediti odabrane dostupne preparate koji se često koriste u terapiji pedijatrijskih i gerijatrijskih pacijenata;

c.   Razvoj novih formulacija za individualnu terapiju pacijenata najmlađe i najstarije životne dobi;

d.   Ispitivanje i pronalaženje najboljih ekscipijenasa za individualnu terapiju pacijenata i ispitivanje njihove stabilnosti.

Naučnoistraživačkim radom zaključeno je da:

– broj farmaceutskih oblika namijenjenih za pedijatrijske i gerijatrijske pacijente vrlo je ograničen, stoga i mogućnost individualizacije terapije;

– prilikom izbora odgovarajućeg lijeka neophodno je razmotriti zdravstveno stanje pedijatrijskog pacijenta i sastav preparata, naročito u pogledu bezbjednosnog profila njegovih sastojaka, jer neki od stojaka nisu preporučljivi za primjenu u određenoj grupi pacijenata;

– predloženi su alternativni načini za prilagođavanje doze kod ovih kategorija pacijenata;

– dati su prijedlozi za uštedu vremena, novca, takođe, smanjuje se farmaceutski otpad, a pacijent dobija optimalnu dozu lijeka u skladu sa svojim potrebama.

– ukazano je na razlike u biofarmaceutskim karakteristikama registrovanih lijekova različitih proizvođača koji sadrže istu ljekovitu supstancu i važnost ovih razmatranja prilikom preporučivanja da se jedan lijek zamijeni drugim;

– date su savremene smjernice za izradu magistralnih lijekova iz registrovanih lijekova i/ili ljekovitih supstanci za oralnu primjenu i lokalnu primjenu na koži, usklađene sa principima  Resolution CM/ResAP(2011)1 / Resolution CM/Res(2016)1.

 

2.dio: Kontrola kvaliteta destilovane vode koja se koristi u farmaciji

Cilj istraživanja je bio:

 1. Istražiti vrste desilovanih vode koja se koristi u apotekama za rekonstituciju oralnih suspenzija;
 2. Ispitati fizičko-hemijski kvalitet destilovane vode;
 3. Ispitati mikrobiološki kvalitet destilovane vode;
 4. Dati preporuku za rok i način čuvanja destilovane vode u apotekama.

Naučnoistraživačkim radom zaključeno je da:

za rekonstituciju praškova i granula za izradu rastvora i suspenzija za oralnu primjenu (namjeljenu za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju) koristi se voda koja ne zadovoljava kvalitet propisan Evropskom farmakopejom.

Kolika je potencijalna opasnost za pedijatrijsku populaciju pacijenata?

Preporuka:

 1. Destilovana voda koja se nabavlja za apoteke mora biti sa sertifikatom koji garantuje njen kvalitet propisana u Ph. Eur. Redovno se mora održavati i kontrolisati (mikrobiološka ispravnost).
 2. Destilovana voda može se čuvati tokom 7-10 dana na temperaturi 4-6 oC u zatvorenoj ambalaži. Po otvaranju, ova voda može da se koristi u naredna 24-48 časova.

Rješenje: vodu pakovati u manjim ambalažama (0,5 L) – cijena < 1 KM.

(53 sedmice    x    1,70 KM  =  90,10 KM potrebno za nabavku vode u Apotekama).

3.dio: Razvoj novih savremenih metoda u kontroli kvaliteta lijekova koji se koriste u gerijatrijskoj populaciji

Ciljevi projekta su bili:

 1. Upotrebom savremenih pristupa i softverskih sistema razviti brzu, pouzdanu, ekonomičnu i ekološki prihvatljivu metodu za ispitivanje lijekova u gerijatrijskoj populaciji;
 2. Razvoj metode vršiti na novim tipovima hromatografski metoda, te doprinijeti nauci u pogledu razjašnjavanja retencionih mehanizama u hromatografiji hidrofilnih interakcija (HILIC);

Naučnoistraživačkim radom obezbjeđeno je:

Razvoj novih HILIC metoda za pouzdano sprovođenje kvalitativne analize, kvantitativne analize i kontrole kvaliteta lijekova koji se koriste u terapiji gerijatrijske populacije (Ca- blokatori, antidepresivi: kao što su amlodipin i amitriptilin).

Takođe, urađena je i analiza zloupotrebe lijekova u doping-u, a namjenjenih u liječenju hroničnih bolesti kod starije populacije (antidoping kontrola).

Na osnovu sprovedenih istraživanja iz 1. dijela objavljeno je: Skripta Medica 2019:

 1. Bubić Pajić N, Račić A, Gatarić B. Whole vs. Half-tablets: A case of Diazepam. Scripta Medica 2019; 50(4): 153-160. (DOI: 10.5937/scriptamed50-23360)
 1. Originalni naučni rad objavljen u cjelosti u zborniku radova:
 2. Gatarić B, Račić A, Bubić Pajić N. Influence of alcohol on in vitro performance of different drugs. Savremeni materijali 2018; 107-118.
 3. Naučno saopšenje u vidu poster prezentacije na nekoliko kongresa farmaceuta sa međunarodnim učešćem:
 4. Irma Mureškić, Božana Jevđenić, Račić A, Bubić Pajić N. Comparison between the dissolution profiles of different paracetamol suppositories. Zbornik sažetaka radova, 49-50, BLIMC 2019, Banja Luka, 16-19 maj, 2019.
 5. Mureškić I, Jevđenić B, Račić A, Gatarić B, Bubić Pajić N. Procjena brzine rastvaranja ibuprofena iz čvrstih farmaceutskih oblika: uporedna ispitivanja preparata dostupnih na tržištu Bosne i Hercegovine. Kongres farmaceuta BiH, Sarajevo,2019.
 6. Jevđenić B, Mureškić I, Račić A, Bubić Pajić N. Bezbjednosni profil ekscipijenasa korišćenih u oralnim farmaceutskim oblicima sa antibioticima za primjenu u pedijatriji. Kongres farmaceuta BiH, Sarajevo,2019.
 7. Mureškić I, Jevđenić B, Gatarić B, Bubić Pajić N. Assessment of dissolution properties of ibuprofen solid dosage forms: comparative evaluation of products commercially available in Bosnia and Herzegovina. VIII International Youth Medical Congress, Sankt Peterburg, Rusija, 4-6. decembar 2019.
 8. Božana Jevđenić, Irma Mureškić, Račić A, Bubić Pajić N. Safety aspects of excipients used in pedriatic oral dosage forms containing antibiotics. VIII International Youth Medical Congress, Sankt Peterburg, Rusija, 4-6. decembar 2019.
 9. Održano predavanje po pozivu na XXI simpozijumu farmaceuta RS:
 10. Bubić Pajić N, Račić A, Gatarić B. Magistralna izrada dermofarmaceutskih preparata sa kortikosteroidima – svaremeni pristup. Zbornik radova: 12-14, XXI Međunarodni simpozijum farmaceuta Republike Srpske, Banja Luka, 30.11-1.12.2018.

Na osnovu sprovedenih istraživanja 2. dijela objavljeno je:

1.Originalni naučni rad u nacionalnom časopisu 1. kategorije Contemporary materials 2019:

 1. Kasagić-Vujanović I, Gagić Ž, Okuka N, Knežević D. Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina. Contemporary Materials. 2019; 10(1):47-55.

(DOI: 10.7251/COMEN1901047V)

 1. Naučno saopšenje u vidu poster prezentacije na Kongresu farmaceuta BiH 2019:
 2. Okuka N, Gagić Ž, Kasagić-Vujanović I. Ispitivanje mikrobiološkog i fizičko-hemijskog kvaliteta destilovane vode. Kongres farmaceuta BiH, Sarajevo, 2019.
 3. Održano predavanje po pozivu na XXI simpozijumu farmaceuta RS:
 4. Kasagić-Vujanović I. Kvalitet destilovane vode korištene za rekonstituciju praškova za oralnu suspenziju u apotekama na teritoriji BiH. XXI Međunarodni simpozijum farmaceuta Republike Srpske 31.11.2018.

Na osnovu sprovedenih istraživanja 3. dijela objavljeno je:

 1. Dva originalni naučni rad u međunarodno-priznatom časopisu:
 2. Kasagić-Vujanović I, Jančić-Stojanović B. Quality by Design oriented development of hydrophilic interaction liquid chromatography method for the analysis of amitriptyline and its impurities. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 2019; 173: 86-95.

(DOI: 10.1016/j.jpba.2019.05.026)

 1. Kasagić-Vujanović I, Knežević D. Design of experiments in optimization and validation of hydrophilic interaction liquid chromatography method for determination of amlodipine besylate and its impurities. Acta Chromatographica 2020; 1:1-11.

(DOI: 10.1556/1326.2020.00875)

 1.  Naučno saopšenje u vidu poster prezentacije na Kongresu farmaceuta BiH 2019:
 1. Kasagić-Vujanović I, Knežević D. Razvoj i validacija HILIC metode za analizu amlodipin-besilata i njegovih nečistoća. Kongres farmaceuta BiH, Sarajevo,2019.
 2. Održanp predavanje po pozivu na XXIII simpozijumu farmaceuta RS:
 3. Kasagić-Vujanović I. Uloga farmaceuta u antidiping kontroli. XXIII Međunarodni simpozijum farmaceuta Republike Srpske – Znanjem do boljih zdravstvenih ishoda 07.11.2019.

 

Realizovane aktivnosti Projekta, pored gore navedenih:

Izvršena je nabavka potrebne opreme i reagenasa za naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu – studijski program farmacija;

Finansirane su naučne i stručne edukacije na kongresima/stručnim i naučnim skupovima;

Ispitivanje kvaliteta destilovane vode u apotekama širom BiH.

Urađena su opširna i kompleksna naučnoistraživačka istraživanja lijekova za gerijatrijsku populaciju i razvijene su nove metode za njihovu analizu i kontrolu kvaliteta.

Ispitane su biofarmacetske karakteristike registrovanih lijekova različitih proizvođača koji se koriste u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj populaciji.

Analiziran je bezbjednosni profil ekscipijenasa prisutnih u registrovanim preparatima sa antibioticima.

Date su savremene preporuke i propisi za izradu magistralnih lijekova iz registrovanih lijekova i/ili ljekovitih supstanci za oralnu primjenu u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj populaciji

Zahvalnica:

Zahvaljujemo se na finansiranju ovog projekta Ministarstvu za  naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Naucnoistrazivaci rad Projekta -prezentacija V2