obavještenje opšta biohemija aprilski rok

Ispit iz opšte biohemije održaće se u srijedu, 5.maja 2021. godine sa početkom u 15.00 u sali 2 na Farmaciji.
Doc. dr Bosa Mirjanić Azarić