obavještenje organizacija i menadžment u zd. njezi 2. oktobarski rok

Ispit iz organizacije i menadžment u zdravstvenoj njezi u drugom oktobarskom roku održaće se u srijedu, 13.10.2021. 10.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija MF).