Ispit iz predmeta Organizacija i menadžment u zdravstvenoj njezi održaće se u četvrtak, 30.9.2021. sa početkom u 13.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija MF).