Ispit iz predmeta organizacija i menadžment u zdravstvenoj njezi održaće se u petak, 17.9.2021. sa početkom u 12.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF)