Obavještenje praktični ispit iz dermatovenerologije-aprilski rok

Univerzitet u Banjoj Luci

Medicinski fakultet

Katedra za Dermatovenerologiju

Studijski program: medicina, dentalna medicina i stomatologija

Broj protokola: 91-04-21

Datum: 12.04.2021 god.

 

Praktični ispit iz Dermatovenerologije-aprilski ispitni rok školska  2020/2021 god. za studijske programe: medicina, dentalna medicina i stomatologija

 

 

Poštovani studenti,

želim da Vas obavijestim da će se praktični ispit iz Dermatovenerologije za studente koji imaju pravo izlaska na aprilski ispitni rok školske 2020/2021 godine, održati u Klinici za kožne i polne bolesti, koja je zbog novonastale situacije – proglašenja pandemije Covida 19, premještena u prostorije Nuklearne medicine UKC-a preko puta ulaza u sjevereno krilo UKC RS.

Molim studente koji nemaju položen praktični ispit a koji je uslov za polaganje usmenog ispita i vrijedi 6 mjeseci od datuma polaganja istog da se jave  predmetnom saradniku na katedri Dr med. Sanji Umičević Šipka na mail: sanjaumicevic84@gmail.com najkasnije do 16.04.2021 god. do 14h kako bi se odredili termini za polaganje praktičnog ispita i dobile sve dodatne informacije. Uz napomenu da prilikom prijavljivanja na praktični ispit u mejlu navedu ime asistenta koji je vodio vježbe.

 

Prof. dr Bogdan Zrnić spec. dermatovenerolog

Šef katedre za dermatovenerologiju