obavještenje rad sa biološkim uzorcima 2. septembarski rok

Ispit iz predmeta Rad sa biološkim uzorcima održaće se u petak, 17.9.2021. sa početkom u 10.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF)