obavještenje rad sa biološkim uzorcima 2.termin jan-feb roka

Ispit iz predmeta Rad sa biološkim uzorcima u drugom januarsko – februarskom ispitnom roku 2021/2022 održaće se 14.2.2022. u Kabinetu kliničkih vještina sa početkom u 14.30