obavještenje rad sa biološkim uzorcima aprilski rok

Ispit iz predmeta rad sa biološkim uzorcima održaće se u srijedu, 20.aprila 2022. u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lok. MF).