obavještenje rad sa biološkim uzorcima drugi septembarski rok

Ispit iz predmeta Rad sa biološkim uzorcima održaće se u četvrtak, 15.09.2022. godine sa početkom u 10.00 u kabinetu kliničkih vještina (stara lok. Medicinskog fakulteta).