MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

 

OBAVJEŠTENJE  STUDENTIMA  ZDRAVSTVENE NJEGE

 ZA ISPIT  U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ROKU

 Prvi januarsko-februarski rok

 Izvlačenje kartice sa imenom  profesora za polaganje usmenog ispita biće održano u četvrtak  11. februara  2021. godine. godine u 12 časova.

Usmeni ispit u prvom januarsko februarskom roku održaće se u petak 12. februara 2021. godine u 9 časova.

 

Drugi januarsko-februarski rok

Izvlačenje kartice sa imenom  profesora za polaganje usmenog ispita biće održano u četvrtak  25. februara  2021. godine. godine u 12 časova.

Usmeni ispit u drugom januarsko februarskom roku održaće se u petak 26. februara 2021. godine u 9 časova.

 

                                                                                                                   ŠEF KATEDRE

                                                                                              Prof. Dr Branka Čančarević-Đajić