obavještenje uvod u medicinu i zdr. njegu 2. oktobarski rok

Ispit iz uvoda u medicinu i zdravstvenu njegu u drugom oktobarskom roku održaće se u četvrtak, 14.10.2021. 13.00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija MF).