Predispitne aktivnosti (čekiranja) iz predmeta Uvod u zdravstvenu njegu/Osnove zd. njege u fizioterapiji održaće se 02.februara 2021. sa početkom u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina.

Asistenti