OBAVJEŠTENJE

JUNSKI ISPITNI ROK

Ispit iz Uvoda u zd.njegu, Osnova zd.njege u fizioterapiji, Uvoda u medicinu i fizioterapiju održaće se 11.06.2024. u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina (stara lokacija MF).

 

 

Katedra