Polaganje kliničkih vještina (čekiranje) iz predmeta Multidisciplinarna zdravstvena njega/Multidisciplinarna intezivna zdravstvena njega održaće se 22. februara 2021. sa početkom u 10:00 u Kabinetu kliničkih vještina.

Asistenti