Studenti MLD treba da donesu indekse za potpis iz predmeta rad sa biološkim uzorcima kod doc. dr Bose Azarić Mirjanić u ponedeljak, 17.1.2022. u 10.00, kancelarija 1. sprat Medicinskog fakulteta.