O B A V J E Š T E NJ E ZA POTPISE IZ PATOFIZIOLOGIJE

ZDRAVSTVENI STUDIJI (S, B, RT, MLD)

 

PREDSTAVNICI STUDIJSKIH PROGRAMA TREBAJU DONIJETI INDEXE STUDENATA SVOG STUDIJSKOG PROGRAMA KOD LABORANTICE U PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU U PETAK, 05.02.2021.  9,00 – 11,00 sati.

 

 

Banja Luka, 01.02.2021.                                                         ŠEF KATEDRE

                                                                                                  Prof. dr Nela Rašeta Simović