Obavještenje za potpise iz Patološke fiziologije

O B A V J E Š T E NJ E ZA POTPISE IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

MEDICINA

 

PREDSTAVNICI GRUPA TREBAJU DONIJETI INDEXE STUDENATA SVOJE GRUPE KOD LABORANTICE U PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU U PETAK, 05.02.2021.  9,00 – 11,00 sati.

 

 

Banja Luka, 01.02.2021.                                                   ŠEF KATEDRE

                                                                                            Prof. dr Nela Rašeta Simović