OBAVJEŠTENjE ZA STUDENTE BABIŠTVA I ZDRAVSTVENE NjEGE O ISPITU IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U SEPTEMBARSKOM I OKTOBARSKOM ROKU 2021.

MEDICINSKI   FAKULTET   BANjALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENjE  ZA  STUDENTE BABIŠTVA I ZDRAVSTVENE  NjEGE  O ISPITU IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U SEPTEMBARSKOM  I OKTOBARSKOM  ROKU  2021.

Izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita obaviće se u 12 časova u navedenim terminima

Septembarski rok:

  • Prvi rok u septembru biće  održan  09. septembra 2021.  
  • Drugi rok u septembru biće održan 17. septembra  2021.

 Oktobarski rok:

  • Oktobarski roku  biće  održan  08. oktobra 2021. 

                                                                                                                                Šef katedre:

       07.07.2021. g.                                                                       Prof. dr Branka Čančarević – Đajić