OBAVJEŠTENjE ZA STUDENTE BABIŠTVA I ZDRAVSTVENE NjEGE

Obavještavaju se studenti Babištva i Zdravstvene njege da će se izvlačenje kartice za polaganje usmenog ispita obaviti u petak, 02.jula.2021. u 12 časova.

Šef katedre:
30.06.2021. g.

Prof. dr Branka Čančarević – Đajić