OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DENTALNE MEDICINE II godina- SOCIJALNA MEDICINA

Katedra Socijalne medicine

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DENTALNE MEDICINE

II godina

II godina Dentalna medicina-predmet: Socijalna medicina

JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK (24.01-18.02.2022.)

09.februar 2022. godina u 10:00 amfiteatar medicinskog fakulteta

APRILSKI ISPITNI ROK (18.04-06.05.2022)

  1. april 2022. godina u 10:00 u amfiteatru medicinskog fakulteta

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK (13.06-08.07.2022.)

15.jun 2022. godina u 10:00 u amfiteatru medicinskog fakulteta

05.jul 2022. godina u 10:00 u amfiteatru medicinskog fakulteta

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK (29.08-23.09.2022.)

02.septembar  2022. godina u 10:00 u    amfiteatru medicinskog fakulteta

  1. septembar 2022. godina u 10:00 u amfiteatru medicinskog fakulteta

OKTOBARSKI ISPITNI ROK (26.09-07.10.2022.)

05.oktobar 2022. godina u 10:00 u  amfiteatru medicinskog fakulteta

 

Prof. dr med. nauka Živana Gavrić